Hva er tillat fartsgrense?

Det er aldri tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t når du kjører med tilhenger selv om fartsgrensen på stedet er høyere. Hvis tilhengeren ikke har bremser, og den aktuelle totalvekten 300 kg eller mer, har du ikke lov til å kjøre fortere enn 60 km/t. (Med aktuell vekt menes vekten av selve hengeren + vekten av lasten som du kjører med.) Er den aktuelle vekten under 300kg kan du kjøre 80 km/t

Det er aldri tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t når du kjører med tilhenger selv om fartsgrensen på stedet er høyere. Hvis tilhengeren ikke har bremser, og den aktuelle totalvekten 300 kg eller mer, har du ikke lov til å kjøre fortere enn 60 km/t. (Med aktuell vekt menes vekten av selve hengeren + vekten av lasten som du kjører med.) Er den aktuelle vekten under 300kg kan du kjøre 80 km/t